Chcete vlastniť nehnuteľnosť na Mauríciuse?

Staňte sa legálnym vlastníkom nehnuteľnosti na ostrove Maurícius a získajte povolenie na trvalý pobyt vy, vaša manželka/manžel a deti do 24 roku veku. Ponúkame vám pár aktuálnych projektov v severnej časti ostrova a v prípade záujmu nás kontaktujte emailom alebo správou a my sa vám ozveme.

Naše služby sú úplne zadarmo a zahŕňajú:

  • Kontakt s developerom
  • Zorganizovanie stretnutia a prehliadku nehnuteľnosti

Budeme nápomocní k vybaveniu všetkých formalít spojených s kúpou nehnuteľnosti a trvalého pobytu. Ponúkame tiež servis v prípade vašej neprítomnosti ako je prenájom a zabezpečenie vášho majetku vrátane údržby a upratovania.

Nehnutelonost

Programy integrovaného projektu (IRS), systém nehnuteľností (RES) a systém rozvoja nehnuteľností (PDS) sú programy určené na uľahčenie nadobudnutia nehnuteľnosti na Mauríciu cudzincami. Všetky tri plány umožňujú vývoj a predaj luxusného ubytovania pre cudzincov. Existujú však rozdiely medzi IRS, RES a PDS.

1.
IRS je prvý režim zavedený maurícijskou vládou v roku 2001 v spolupráci s Investičnou radou (BOI). Plocha rezidencií vyvinutých v režime IRS musí presahovať 10 hektárov.
2.
RES projekty začali v roku 2007, je zníženou verziou IRS. Cieľom tohto programu je dať šancu majiteľom malých pozemkov. Celkova plocha projektu v režime RES by mala byť medzi 4 000 m² a 10 hektárov.
3.
PDS je výsledkom zlúčenia medzi IRS a RES. Pri tomto novom systéme existujú ďalšie obmedzenia týkajúce sa maximálnej plochy.

Schéma rozvoja nehnuteľností je v zásade integrovaný projekt so sociálnym rozmerom v prospech komunity Maurícia. Projekty podliehajú prísnym pravidlám týkajúcim sa rešpektovania životného prostredia a musia sa zameriavať na ekologický aspekt.

CENY

V režime IRS je minimálna cena za predaj vily stanovená na 500 000 USD. Odlišuje sa od koncepcie, kdeneexistuje hodnota minimálnej investície, napríklad režim PDS.

Povolenie na pobyt

Nákupom pobytu IRS sa kupujúcemu automaticky udeľuje povolenie na pobyt. Povolenie na pobyt zostane platné dovtedy, kým si užívateľ licencie ponechá vlastníctvo majetku. Toto povolenie na pobyt umožňuje kupujúcemu využívať daňovú politiku, ktorá je v krajine obzvlášť výhodná (kupujúci musí zostať na Mauríciu dlhšie ako 183 dní v roku). Toto povolenie na pobyt platí aj pre rodinu kupujúceho, tj. jeho manželku / manželku a deti do 24 rokov.

V režime RES sa povolenie na pobyt automaticky nezíska. Povolenie na pobyt sa vydáva cudzincovi v pripade ceny vyššej ako 375 000 USD. Ak to tak nie je, nebude mať kupujúci nárok na povolenie na trvalý pobyt a bude sa môcť zdržiavať na ostrove Maurícius iba do šiestich mesiacov ročne.

Každý kupujúci musí predložiť svoju žiadosť Investičnej rade (BOI) v Port Louis. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška musí byť predložená so všetkými povinnými dokumentmi v súlade s úradnou príručkou rady.